Изграждане на нови покриви

На всеки е ясно, че покривът е уязвима част от конструкцията на една сграда, защото е изложена целогодишно на атмосферните влияния.

Затова когато се прави изграждане на нов покрив се проектират всички възможни намеси, които биха удължили неговия живот, улеснили неговата поддръжка и биха създали опция за бърза намеса при непредвиден или очакван проблем.

Въпреки че покривите са една от най-малко видимите части от сградите, те могат да представляват до 50 % от общата площ на структурите и могат да струват до 1/4 от общата стойност на сградата. Чрез активно инвестиране на ресурси в изграждане и поддържане на солиден покрив, собствениците на сгради могат да удължат живота на покриви проектирани да издържат 15-годими с до 10 години отгоре. Това се случва с мерки премахващи течове, използване на материали издържащи на температурни колебания, изобщо инвестиции с цел значителни дългосрочни икономии на разходи за ремонти.

При изграждане на нови покриви, както при всяка област на строителство, от остъкляване до конструктивно инженерство, покривите изискват строителен опит и експертиза, за да се увеличи максимално ефективността на структурите. Наличието на експерт, ангажиран по време на проектирането на сградата, през целия процес на строителство, може да гарантира, че покривът е проектиран, изработен и сглобен, за да осигури на сградата едновременно защита и функционалност.

Оптималното време за привличане на експерт по покриви в изграждането на нова сграда е по време на фазата на проектиране, докато архитектурният екип все още работи по подробните си планове. Предпроектна среща между собственика и предприемача, архитекта и експерта по покривни покрития може да помогне да се подчертаят проблеми, на които архитектите може да се наложи да обърнат внимание при проектирането; такива са въпросите възникващи заради уникални за мястото климатични условия.

Подчертаваме тази среща на експерти в ранен етап при изграждане на нов покрив, защото в България често бъдещите собственици пренебрегват тази възможност и очакват строителните фирми сами да изчистят такива въпроси. Това се прави да се спестят средства, но що се отнася до покривните системи, пестеното и липсата на визия за изграждането, може да доведе до чести ремонтни дейности в един средносрочен план.

При изграждане на нови покриви – на предпроектно ниво – под внимание се вземат решенията и намесите засягащи всички етапи на изпълнение.

Строителството на покривните системи е процес случващ се на етапи пряко зависещи от вида покрив предвиден да се постави при конкретната сграда. За жилищните сгради най-характерни са скатните и леко скатните покриви, но за много промишлени и търговски сгради се прибягва до изграждане на плосък покрив. Разликата в покривните конструкции принципно води до различен подход в процеса на изграждане.

По време на строителството покривните елементи предназначени да изграждат системата, често не са защитени и са изложени както на климатичните промени, така и на оборудването разположено за самото изграждане. В резултат на това, се прави постоянен контрол, за да се спрат големи повреди на повърхността още преди покривът да бъде пуснат в експлоатация. Затова наблегнахме толкова много в този текст на експертизата на лицата, които ще изграждат новия покрив и на присъствието на специалисти още в предпроектното състояние на нещата.

Facebook Comments

Back To Top